Membership

Sponsors

BiBu
DBA
Verera
Kobayashi Medical Shiatsu Academy
Dutch Shiatsu College
Ohashiatsu
CSMBK
TAO Shiatsu

Realization: verenigingenweb