Japan

Sponsors

DBA
Ohashiatsu
TAO Shiatsu
Verera
Kobayashi Medical Shiatsu Academy
CSMBK
Dutch Shiatsu College
ESAcademy

Realization: verenigingenweb